Engineering

Inzicht, kennis, ervaring en nauwgezetheid zijn eigenschappen die onze engineers bezitten en graag ten dienste stellen van de klanten.

Bovendien biedt Elmech Services ook analyses aan van productielijnen en installaties. Uit deze analyses kunnen dan rendementsverhogingen, kwaliteitsverbeteringen of besparingen worden bekomen.

Werkmethode:

– Bespreking case met klant
– Pre-ontwerp ter opstelling budget
– Raming budget
– Uitwerking opdracht in 3D (AutoCad/Inventor)
– Productie en subassembly
– Assembly, installation & testing